Документи


Статут Здравственог Центра Ваљево - преузимање

Систематизација Здравственог Центра Ваљево - преузимање

План итегритета - Одлука о именовању координатора - преузимање
План итегритета - Одлука о именовању радне групе - преузимање
План итегритета - Одлука о усвајању плана интегритета - преузимање


Структура запослених на дан: 27.04.2023. - преузимање
Структура запослених на дан: 17.02.2023. - преузимање
Структура запослених на дан: 01.01.2023. - преузимање
Структура запослених на дан: 01.11.2022. - преузимање
Структура запослених на дан: 30.09.2022. - преузимање
Структура запослених на дан: 29.07.2022. - преузимање
Структура запослених на дан: 02.02.2022. - преузимање
Структура запослених на дан: 30.11.2021. - преузимање
Структура запослених на дан: 25.10.2021. - преузимање
Структура запослених на дан: 31.08.2021. - преузимање
Структура запослених на дан: 23.07.2021. - преузимање
Структура запослених на дан: 25.06.2021. - преузимање
Структура запослених на дан: 31.03.2021. - преузимање


Јавни конкурс за избор и именовање заменика директора
Јавни конкурс за избор и именовање директораМисија и визија - преузимање
Статут - преузимање


Правилник о радним обавезама и радној дисциплини запослених у току рада - преузимање
Правилник о унутрашњем узбуњивању - преузимање
Правилник о управљању сукобом интереса - преузимање
Правилник о безбедности ИКТ система Дома здравља Ваљево - преузимање
Правилник о раду - преузимање
Правилник о стручном усавршавању - преузимање
Правилник о радној дисциплини - преузимање


Пословни кодекс - солидарна помоћ - преузимање


Програм рада за 2023. годину - преузимање
Програм рада за 2022. годину - преузимање
Програм рада за 2021. годину - преузимање
Програм рада за 2020. годину - преузимање
Програм рада за 2019. годину - преузимање
Програм рада за 2017. годину - преузимање
Програм рада за 2016. годину - преузимање


Извештај о раду и пословању за 2021. годину - преузимање
Извештај о раду и пословању за 2020. годину - преузимање
Извештај о раду и пословању за 2019. годину - преузимање
Извештај о раду и пословању за 2017. годину - преузимање
Извештај о раду и пословању за 2015. годину - преузимање
Извештај о раду и пословању за 2014. годину - преузимање


Систематизација Дома здравља Ваљево - преузимање
Унутрашња организација Дома здравља Ваљево - преузимање
Одлука о оснивању - преузимање
Статут Дома здравља Ваљево - преузимање


Одлука о именовању тимова за самооцењивање у поступку акредитације - преузимање
Одлука - координатор за акредитацију - преузимање


Мишљење на план рада 2022.год. - преузимање
Анализа планираног и извршеног обима права осигураних лица 2021.год. - преузимање