Документи


Статут Здравственог Центра Ваљево

План итегритета - Одлука о именовању координатора

План итегритета - Одлука о именовању радне групе

Структура запослених на дан: 29.07.2022.

Структура запослених на дан: 02.02.2022.

Структура запослених на дан: 30.11.2021.

Структура запослених на дан: 25.10.2021.

Структура запослених на дан: 31.08.2021.

Структура запослених на дан: 23.07.2021.

Структура запослених на дан: 25.06.2021.

Структура запослених на дан: 31.03.2021.


Јавни конкурс за избор и именовање заменика директора
Јавни конкурс за избор и именовање директораМисија и визија - преузимање
Статут - преузимање

Правилник о радним обавезама и радној дисциплини запослених у току рада - преузимање
Пословни кодекс - преузимање
Правилник о унутрашњем узбуњивању - преузимањеПрограм рада за 2022. годину - преузимање
Програм рада за 2021. годину - преузимање
Програм рада за 2020. годину - преузимање
Програм рада за 2019. годину - преузимање
Програм рада за 2017. годину - преузимање
Програм рада за 2016. годину - преузимањеИзвештај о раду и пословању за 2021. годину - преузимање
Извештај о раду и пословању за 2020. годину - преузимање
Извештај о раду и пословању за 2019. годину - преузимање
Извештај о раду и пословању за 2017. годину - преузимање
Извештај о раду и пословању за 2015. годину - преузимање
Извештај о раду и пословању за 2014. годину - преузимањеОдлука о именовању тимова за самооцењивање у поступку акредитације - преузимање