Документи


Јавни конкурс за избор и именовање директора

Мисија и визија - преузимање

Статут - преузимање

Правилник о унутрашњем узбуњивању - преузимање

Програм рада за 2017. годину - преузимање

Програм рада за 2016. годину - преузимање

Финансијски план за 2018. годину - преузимање

Финансијски план за 2017. годину - преузимање

Измене финансијског план за 2016. годину - преузимање

Финансијски план за 2016. годину - преузимање

Извештај о раду и пословању за 2015. годину - преузимање

Извештај о раду и пословању за 2014. годину - преузимање

Одлука о именовању тимова за самооцењивање у поступку акредитације - преузимање

Пословни кодекс - преузимање