Одељење оралне хирургије, болести уста и зуба са пријемом и тријажом и стоматолошке протетике са зубнотехничким лабораторијумом

На одељењу је могуће санирати зубе конзервативно (лечење зуба, пломбирање, бељење зуба) или протетски израдом мобилних и фиксних протетских радова (израда протеза и металокерамичких круница).

Служба има специјалисте из свих стоматолошких дисциплина.

Одељење оралне хирургије са пријемним одељењем и екстракцијом
 • Др Зорица Матић – Јовић, доктор стоматологије
 • Др Владимир Дивнић, доктор стоматологије
 • Др Иван Николић, специјалиста оралне хирургије

Одељење стоматолошке протетике са зубно-техничком лабораторијом
 • Др Нада Мартиновић, специјалиста стоматолошке протетике
 • Др Вера Стаменић, специјалиста стоматолошке протетике

Болести уста и зуба
 • Др Снежана Лесић, специјалиста болести зуба са ендодонцијом
 • Др Нада Продановић, доктор стоматологије
 • Др Надица Крстић, доктор стоматологије
 • Др Татјана Новаковић, специјалиста болести зуба са ендодонцијом
 • Др Јелена Мијаиловић, специјалиста оралне медицине и пародонтологије
 • Др Сика Миловановић, доктор стоматологије