Dečiji dispanzer

Dečiji dispanzer se sastoji iz Саветовалишта za zdravu decu, Kurativnog dela za bolesnu decu i Razvojnog savetovališta.

Savetovalište za zdravu decu ima zaseban ulaz i čekaonicu. Tu se obavljaju svi preventivni pregledi novorođenčadi, odojčadi i male dece do polaska u školu i ultrazvučni pregledi kukova.

Kurativni deo za bolesnu decu sastoji se od zasebnog ulaza, čekaonice i tri ordinacije u kojima se pružaju usluge lečenja u slučaju bolesti i povreda. Pored ulaza je šalter za prijem i trijažu pacijenata.

Razvojno savetovalište je specijalizovana jedinica namenjena rizičnoj deci u kome rade lekar specijalista pedijatar, diplomirani defektolog – specijalni pedagog, diplomirani defektolog – logoped i diplomirani psiholog.

U Dečijem dispanzeru radi 7 lekara specijalista pedijatrije i 12 sestara.

Lekari Dečijeg dispanzera:

  • dr Vesna Stanojević
  • dr Biljana Tomić
  • dr Valentina Marković
  • dr Jelena Jovanović
  • dr Ivana Ranđelović