Служба Социјалне медицине са информатиком

  • Радно време: 7-15 sat
  • Телефон: 315-00-75
  • Доктор медицине специјалиста у јавном здрављу Др Драгана Јовановић
  • Планер, кодер: Милена Маринковић
  • Администратор информационих система: Александар Матић

Служба социјалне медицине са информатиком организује и координира послове примарне здравствене заштите, бави се прикупљањем и анализом података из области рада здравствених служби, праћењем, координацијом и анализом спровођења квалитета здравствене заштите у Дому здравља, кординира здравствено-васпитним радом на нивоу Дома здравља, врши контролу података пре уноса у базе података, контролу фактуре, обуку запослених, израђује планове и извештаје и ради све остале послове из домена Социјалне медицине и информатике.Одржава информационе системе и технологије и ради на унапређењу иновација у здравству.

Повратак на Главну страну