Едукативни центар

Дом здравља Ваљево
Едукативни центар
Железничка 12, 14000 Вaљево Tел. 014/315-00-93
edukativni.centar@dzvaljevo.rs
filipovicslavica@gmail.com

Руководилац Едукативног центра: Прим. др Радиша Јокић, специјалиста опште медицине

Референт Едукативног центра: Славица Филиповић, струковна медицинска сестра - специјалиста јавног здравља

Дом здравља Ваљево је 2012. године формирао посебну јединицу Едукативни центар, који у поткровљу Дома здравља има репрезентативан радни простор: салу за едукације са техничком опремом, намењену реализацији КМЕ и стручном усавршавању за запослене здравствене раднике и сараднике, мању салу за додатне садржаје, хол за пратеће изложбе и кетеринге и две канцеларије.

Едукативни центар се бави акредитацијом програма Континуиране медицинске едукације и реализацијом програма за лекаре, медицинске сестре и здравствене техничаре, као и здравствене сараднике, запослене у Дому здравља Ваљево. Сарађује са свим здравственим институцијама у Колубарском округу и Републици Србији, високошколским образовним установама, Министарством здравља, Здравственим Саветом Републике Србије и надлежним коморама здравствених радника на територији Србије.

Тенденција Едукативног центра је да, поред акредитације и реализације програма КМЕ код Здравственог Савета РС и надлежних комора здравствених радника, постане савремена база за научно-истраживачки рад запослених у Дому здравља Ваљево.

Од формирања Едукативни центар је омогућио реализацију преко стотину програма интерне и екстерне КМЕ (семинари, курсеви, стручни састанци) за своје запослене, у циљу прикупљања потребних бодова за обнову лиценце код надлежне коморе.