Развојно саветовалиште

Од 1. октобра 2007. године у Дечјем диспанзеру покренуто је Развојно саветовалиште, чији је циљ благовремено откривање деце са факторима ризика по развој, интензивна контрола и праћење развоја те деце и обезбеђивање стимулативног третмана. Стручни тим саветовалишта чине: педијатар, клинички психолог, дефектолог, логопед и медицинска сестра.