Одељење за здравствену заштиту радника - ординације и тимови

Ординација 1 - Тел: 315-00-90

Др Славица Софронић - мед. сестра Зорица Грујић
Др Светлана Стојић - сестра Зорица Благојевић

Ординација 2 - Tel: 315-00-94

Др Бранка Николашевић – сестра Светлана Танасковић

Др Љиљана Вилотић – сестра Ирена Марковић

Ординација 3 - Tel: 315-00-86

Др Бранка АнтОнијевић-Јелић - сестра Катарина Ђурић

Др Биљана Петровић - сестра Гордана Никић

Ординација 4 - Tel: 315-00-91

Др Гордана Момчиловић - сестра Мирјана Степановић

Др Слађана Весић - сестра Вера Милаковић

Ординација 19 - Tel: 315-00-88

Др Нада Пиргић - сестра Нада Миловановић

Др Бранислав Јовановић – сестра Живанка Савић

Ординација 21 - Tel: 315-00-96

Др Завен дер Хазарјан - сестра Милка Петровић

Др Младен Јовановић – сестра Мила Секулић

Соба 12 - Tel: 315-00-43

Главна сестра Службе за здравствену заштиту одраслог становништва Славица Миловановић

Интервенције - Tel: 315-00-89

Медицинске сестре: Надежда Вукадиновић, Олга Николић, Биљана Јокић, Радица Јанчић, Ирена Живковић.

Специфична здравствена заштита

Ординација 9 - Tel: 315-00-87

Психолог Живана Пантић

Соба 15 - Tel: 315-00-85

Периодични и претходни прегледи
Прегледи возача
Лекарска уверења

Виша медицинска сестра Горица Вујовић

Соба 16 - Tel: 315-00-92

Специфична здравствена заштита – лекар