Служба поливалентне патронаже

  • Радно време:
    07.00 –20.00, регулисано радом у две смене радним данима,
    07:00 - 14:30 суботом
    08:00 – 14:00 недељом
  • Телефон: 064/8321 992
  • е-пошта: vesna.pavlovic@dzvaljevo.rs
  • Главна сестра: Весна Павловић, струковна медицинска сестра, специјалиста области јавног здравља


Поливалентна патронажна служба (ППС) бави се здравствено-васпитним радом преко:
- кућних посета
- здравствено - васпитним радом у локалној заједници

Циљ рада је:
- очување и унапређење здравља у породици,
- отклањање фактора ризика за настанак болести
- препознавање потреба корисника здравствене заштите
- здравствено просвећивање ради усвајања здравих навика

Место обављања здравствено васпитног рада је:
- породица, са следећим категоријама становништва: труднице, породиље, новорођенчад, одојчад, мала и предшколска деца, жене генеративног и постгенеративног доба, особе преко 65 година, дијабетичари, оболели од кардиоваскуларних, малигних, прогресивних нервно-мишићних болести и туберкулозе;
- месна канцеларија
- школа
- локална заједница.

При посети породици патронажна сестра сагледава здравствене, хигијенске и социјално-економске прилике и дефинише потребе ради предузимања одговарајућих мера здравствене и социјалне заштите.

У месној канцеларији бави се превенцијом кардиоваскуларних и других хроничних обољења становништва (примарна и секундарна превенција).
Распоред рада по месним заједницама:
- Нада Пурић - први понедељак у месецу од 9 до 11 часова
- Градац - прва среда у месецу од 8 до 10 часова
- Крушик - први четвртак у месецу од 8 до 10 часова
- Дом пензионера - последњи понедељак у месецу од 8 до 10 часова
- Насеље ослободилаца Ваљева - последња среда у месецу од 8 до 10 часова

У просторијама месних заједница, осим контроле здравља махом најстаријих суграђана и давања савета, Патронажа организује и обуку оболелих од хипертензије за самомерење и евиденцију добијених вредности. Заинтересовани суграђани могу да провере исправност својих апарата за мерење крвног притиска, науче правилну технику мерења и начин евиденције добијених вредности, као и да добију картон за евиденцију помоћу којег ће лакше моћи да прате кретање свог притиска.

У основној школи, користећи различите методе рада утиче на формирање здравих ставова и одговарајућег понашања деце и омладине. Постоји утврђен програм и одговарајуће теме за одређен узраст деце. ППС учествује у спровођењу и реализацији програма Школа за труднице и родитељство и тиме утиче на повећање броја деце на природној исхрани. Учествује у раду Школе за психофизичку припрему трудница где је својим радом дала значајан допринос у смањењу компликација у послепорођајном периоду.

Служба поливалентне патронаже је носилац или један од носилаца, заједно са другим службама Дома здравља и партнерским установама, здравствених манифестација у локалној заједници као што су: Медицинско село; предавања и радионице у Предшколској установи, основним и средњим школама; превентивна контрола здравља на градским и верским масовним догађајима. Патронажа је и иницијатор бесплатних превентивних прегледа за колективе јавних установа и предузећа и привредних фирми, који се реализују суботом у Дому здравља.

Поливалентна патронажна служба пружа услуге Телефонског саветовалишта, сваког дана од 7 до 19 часова. Позивајући дежурнi броје телефона 064/8384 316 корисници могу добити одговоре на питања, корисне савете и обавештења. Циљ оваквог начина рада је, пре свега, унапређење квалитета здравствене заштите мајке и детета кроз стручна саветовања са трудницама, промоција и подршка дојењу, едукација родитеља за негу и бригу о здравој и болесној деци, подршка рационалном планирању породице и безбедном материнству.

У Поливалентној патронажној служби ради 10 патронажних сестара и 4 патронажна техничара, од којих је 9 са вишом, а 5 са средњом стручном спремом.