Квалитет и задовољство


 • Анализа испитивања задовољства корисника здравствених услуга у Дому здравља Ваљево за 2021. годину
  - Преузмите PDF »

 • Анализа испитивања задовољства запослених у Дому здравља Ваљево за 2021. годину
  - Преузмите PDF »

 • Анализа испитивања задовољства корисника здравствених услуга у Дому здравља Ваљево за 2020. годину
  - Преузмите PDF »

 • Анализа испитивања задовољства запослених у Дому здравља Ваљево за 2020. годину
  - Преузмите PDF »

 • Анализа испитивања задовољства корисника здравствених услуга у Дому здравља Ваљево за 2019. годину
  - Преузмите PDF »

 • Анализа испитивања задовољства запослених у Дому здравља Ваљево за 2019. годину
  - Преузмите PDF »

 • Анализа испитивања задовољства корисника здравствених услуга у Дому здравља Ваљево за 2018. годину
  - Преузмите PDF »

 • Анализа испитивања задовољства запослених у Дому здравља Ваљево за 2018. годину
  - Преузмите PDF »

 • Анализа испитивања задовољства корисника здравствених услуга у Дому здравља Ваљево за 2017. годину
  - Преузмите PDF »

 • Анализа испитивања задовољства запослених у Дому здравља Ваљево за 2017. годину
  - Преузмите PDF »

 • Анализа испитивања задовољства корисника здравствених услуга у Дому здравља Ваљево за 2016. годину
  - Преузмите PDF »

 • Анализа испитивања задовољства запослених у Дому здравља Ваљево за 2016. годину
  - Преузмите PDF »

 • Анализа испитивања задовољства корисника здравствених услуга у Дому здравља Ваљево за 2015. годину
  - Преузмите PDF »

 • Анализа испитивања задовољства запослених у Дому здравља Ваљево за 2015. годину
  - Преузмите PDF »

 • Анализа испитивања задовољства корисника здравствених услуга у Дому здравља Ваљево за 2014. годину
  - Преузмите PDF »

 • Анализа испитивања задовољства запослених у Дому здравља Ваљево за 2014. годину
  - Преузмите PDF »

 • Анализа испитивања задовољства корисника здравствених услуга у Дому здравља Ваљево за 2013. годину
  - Преузмите PDF »

 • Анализа испитивања задовољства запослених у Дому здравља Ваљево за 2013. годину
  - Преузмите PDF »