Одељење опште медицине

Ординација 1 - Тел: 315-00-39

1.
2.

Ординација 2 - Тел: 315-00-47

1. Др Зорица Стајић - мед. сестра Наташа Анђелополић
2. Др Наташа Станковић- мед. сестра Јасмина Т. Јаковљевић

Ординација 3 - Тел: 315-00-46

1. Др Вера Терзић - мед. сестра Живка Николић
2. Др Славица Мијаиловић – мс Љиљана Ђукић

Ординација 4 - Тел: 315-00-54

1. Др Мирјана Лазаревић – мс Слађана Ракић Срећковић
2. Др Сања Мојсиловић – мс Зорица Петровић

Ординација 5 - Тел: 315-00-45

1. Др Славица Ускоковић – мс Весна Вилотијевић
2. Прим. др Радмила Михајловић - мс Бранка Маџаревић

Ординација 6 - Тел: 315-00-52

1. Др Јасмина Јевтић - мс
2. Прим. др Јасмина Лукић – мс Милијанка Митровић

Ординација 7 - Тел: 315-00-56

1. Др Саша Милић – мс Драгана Јурашиновић
2. Др Верица Петровић – мс Љиљана Крунић

Ординација 8 - Тел: 315-00-57

1. Др Вања Вучетић – мс
2. Др Бранка Антић – мс Велина Миловановић

Превентивни центар - Tel: 315-00-48

1. Др Мирјана Новаковић - мс Мирјана Гледовић
2. Др Славица Гајић – мс Милијана Јанковић

Интервенције - Тел: 315-00-58

Медицинске сестре Маријана Маринковић, Марија Лазаревић и Нада Мишковић, медицински техничар Слободан Ранковић.

На специјализацији