Služba hitne pomoći

  • Radno vreme: 24 sata dnevno (po dve ekipe rade u dve smene )
  • Načelnik: Dr Дејан Бранковић, specijalista urgentne medicine
  • Glavni medicinski tehničar: : Александар Крстић


Služba Hitne pomoći nalazi se u prizemlju Doma zdravlja gde se nalaze dispečerski centar za prijem poziva i dežurna ambulanta sa intervencijom. Svi pozivi na telefo194 snimaju se, a pozive prima medicinski tehničar-dispečer. Služba raspolaže sa 6 sanitetskih vozila - reanimobila, opremljenih po evropskim standardima koja omogućavaju adekvatno pružanje pomoći kod kritično obolelih i teško povređenih na terenu.

Oprema za pružanje hitne pomoći sastoji se od monofaznih i bifaznih defibrilatora ,EKG aparata sa monitoringom i kompleta torbi za reanimaciju i traumu, kao i savremenih sredstava za adekvatan i bezbedan transport teško povređenih. Sva oprema je mobilna i lako prenosiva. Intervencije u udaljenim i nepristupačnim delovima opštine sprovode se uz pomoć terenskog vozila.

U službi radi 18 lekara i 23 medicinska tehničara i 14 vozaća..Od ukupnog broja lekara je osam specijalista i to : šest specijalista urgentne medicine, jedan specijalista interne medicine , jedan specijalista opšte medicine i dva lekara na specijalizaciji iz oblasti urgentne medicine .Od 23 medicinska tehničara – dispečera jedan je na visokoj zdravstvenoj skoli strukovnih studija ,a ostali su sa srednjom stručnom spremom.

Lekari u službi hitne medicinske pomoci:

1.Dr Gordana Radović spec urgentne medicine
2.Dr ljiljana Đurđević spec urgentne medicine
3.Dr ljiljana Jovanović spec urgentne medicine
4.Dr Dejan Branković spec urgentne medicine
5.Dr Dragan Tulović spec.urgentne medicine
6.Dr opšte medicine Dragana Jovanović
7.Dr Senka Mitrović spec opšte medicine
8. Dr Velibor Petković spec interne medicine
9. Dr opšte medicine Jelena Madžarević
10.Dr Dikosava Vujetić spec.urgentne medicine
11.Dr opšte medicine Lili Mandić
12. Dr opšte medicine Ružica Canić
13.Dr Ivana Radosavljević na spesijalizaciji urgentne medicine
14.Dr Jelena Rajevac na spesijalizaciji urgentne medicine

Medicinske sestra/tehničari-dispeceri:

1. Jelisaveta Puzović
2.Gordana Obradović
3.Dragan Novaković
4.Ivana Petarić
5.Branka Davidović
6.Jugoslav Andrić
7.Vesna Lazaraević
8.Snežana Živanović
9.Miroslav Manojlović
10.Marijana Nikolić
11.Ljubica Radosavljević
12.Vladan Davidović
13.Dragan Novaković
14.Aleksandar Krstić
15.Nada Simeunović
16.Gordana Jović
17.Biljana Glišić
18.Olivera Mutić
19.Biljana Simjanovski
20.Ognjen Andrić
21.Marija Davidović
22.Vladan Đurić

Vozači:

1.Munjić Dragan
2.Aničić Goran
3. Rfailović Aeksandar
4.Gajić Vladimir
5.Nikolić Srđan
6.Đurić Đuro
7.Tomić Milan
8.Marjanović Zoran
9.Bosiljčić Živko
10.Todorić Srđan
11.Matić Dejan
12.Jerinić Radisa
13.Munjić Milan
14.Plamenac Željko