Одељење за здравствену заштиту школске деце – ординације и тимови

Ординација 1 - Тел: 315-00-82

Др Драгица Мирковић Јовановић - мед. сестра Верица Веселић
Др Снежана Тимотић – мед. сестра Снежана Грбић

Ординација 2 - Tel: 315-00-80


Др Весна Стојнић – мед. сестра Весна Чикара

Ординација 3 - Tel: 315-00-83

Ординација 4 - Tel: 315-00-79

Др Биљана Алексић – мед. сестра Гроздана Лазић Др Александар Димитријевић – мед. сестра Јелена Илић