Одељење за здравствену заштиту предшколске деце – ординације и тимови

Ординација 1 - Тел: 315-00-61

Др Јелена Јовановић – мед. сестра Весна Јевтић
Др Ивана Ранђеловић – мед. сестра Александра Протић

Ординација 2 - Tel: 315-00-71

Др Валентина Марковић – мед. сестра Тина Лазић

Ординација 3 - Tel: 315-00-63

Др Весна Станојевић – мед. сестра Љубинка Тадић
Др Биљана Томић – мед. сестра Слађана Павић

Интервенције - Tel: 315-00-62
Предшколско Развојно саветовалиште - Tel: 315-00-67
Саветовалиште и систематски прегледи - Tel: 315-00-64,
Референт за вакцине - Tel: 315-00-69