Заштитник права пацијената

У складу са одредбама Закона о правима пацијената („Сл.гласник РС“ бр 45/13), заштиту права пацијената обезбеђује јединица локалне самоуправе одређивањем лица које обавља послове саветника за заштиту права пацијената.

Саветник пацијената је Мира Голоскоковић, дипл.правник, тел. 294-763, запослена у Градској управи.

У складу са одредбама Правилника о начину и поступку заштите права осигураних лица Републичког фонда за здравствено осигурање, именован је заштитник права осигураних лица.

Заштитник права осигураних лица је Елизабета Мојсиловић, дипл.правник, тел.315-00-95, запослена у Филијали Ваљево Републичког фонда за здравствено осигурање.

Преузмите образац за подношење приговора (44KB-PDF)
Напомене:
- анонимни приговори се не евидентирају
- приговор подноси пацијент или члан његове уже породице
- одговор се доставља подносиоцу приговора у року од 5 дана
- приговор и одговор куцају се у два примерка
- предмет приговора, тј. разлог за његово подношење, мора бити прецизиран у погледу врсте, времена, места и лица на које се приговор односи
- заштитник пацијентових права одговор даје као: правни савет, мишљење или обавештење о суштини и обиму конкретног пацијентовог права
- ако је заштитник својим посредовањем исправио констатовану грешку или пропуст, тиме спречио штетне последице или угрожавање права пацијента – то се констатује у одговору на приговор.
- пацијент незадовољан одговором на приговор, може се обратити Министарству здравља Републике Србије.