Дом здравља убудуће у саставу Здравственог центра Ваљево

А генција за привредне регистре Републике Србије 2. јуна 2023. године донела је Решење о регистрацији установе Здравствени центар Ваљево.

Убудуће ће Дом здравља Ваљево бити организациона јединица у оквиру нове установе. Истог дана су, Решењем Агенције за привредне регистре, из Регистра здравствених установа избрисани Дом здравља Ваљево и Општа болница Ваљево. Правни основ је Одлука Владе Србије од 11. фебруара 2021. године, којом се оснива Здравствени центар Ваљево, док здравствене установе Дом здравља Ваљево и Општа болница Ваљево престају са радом.

Дом здравља Ваљево деловао је самостално од 2011. године, оснивач је била локална самоуправа, односно Град Ваљево. Пре тога, од 1992. до 2011. био је у саставу Медицинског центра Ваљево, па затим Здравственог центра Ваљево.

Повратак на Главну страну