Провера говорних способности будућих ђака првака

У велико су у току предуписни лекарски прегледи будућих ђака првака. У ери модерних комуникацијских технологија, које не заобилазе ни најмлађе, једна од најинтересантнијих тема свакако јесте развој говорног изражавања полазника у основну школу. О томе смо разговарали са логопедом Дома здравља Ваљево Светланом Михаиловић, имајући у виду да се стиче утисак да су говорни проблеми деце све израженији, а више од трећине предшколаца ове генерације већ је било на заказаном прегледу пред полазак у школу.

-Најчешћи проблеми код генерације која ове године полази у први разред јесте поремећај изговора – недостатак неких гласова, као и анализа и синтеза речи, недовољно развијене предчитачке и предписачке вештине. Ту су и описи појединих слика где треба да увиде радњу или узрочно-последичне везе. Обично је то само набрајање, ретко ко може да састави причицу од две-три реченице. Приликом прегледа сагледавам како деца прилазе ( да ли су слободна), каква им је пажња, да ли разумеју оно што их питам, да испричају песмицу, разговорамо да видим колико им је богат речник и колико дугу реченицу имају, нешто нацртају на мој захтев.

А какве су препоруке за родитеље, да ли и где греше:

- Код предшколског узраста генерална грешка родитеља је што покушавају сами да исправе проблеме детета у говору. Треба довести дете код логопеда, који ће оценити стање и дати сугестије, дати упутства шта и како да се одради код куће. Следеће грешка је што су деца емоционално презаштићена (има времена, још је мали, научиће...). Родитељи мање разговарају и раде са децом него што би требало и превише се ослањају на предшколско образовање.

А шта је са коришћењем мобилних телефона и то знатно више него што би било пожељно за предшколски узраст:

- Има везе са кашњењем у говорно-језичком развоју и нарочито се одражава на млађем узрасту. Имамо трогодишњаке који долазе у ординацију и немају развијену комуникацију и говор. Дешава се чак да прво проговоре на енглеском! Третмани у таквим случајевим захтевају пуно времена, треба их започети што раније да би дете могло достићи неки ниво за даљи развој, за полазак у школу и даљи живот, како не би остале трајне последице. Уз благовремено ангажовање стручњака и родитеља, ако се крене од друге-треће па до шесте-седме године, уколико дете има потенцијал, може сустићи своју генерацију. Наравно, ако нема придружених проблема, као што су аутизам, интелектуална ометеност или церебрална парализа, где је говор један од симптома поремећаја.

Повратак на Главну страну