Обавештење о реконструкцији Дома здравља

П о одлуци Канцеларије за јавна улагања Републике Србије и оснивача ДЗ Ваљево-Града Ваљева, врши се реконструкција зграде и текуће одржавање објекта ДЗ Ваљево у ул. Железничка бр. 12, по пројектно-техничкој документацији за коју су прибављене неопходне претходне сагласности и дозволе. Реконструкцију врши изабрани извођач радова, ГП ”Кеј” Ваљево.

Реконструкција Дома здравља се врши по фазама: -Прва фаза обухвата реконструкцију крова, трећег спрата и јужне вертикале до подрума. -Друга фаза обухвата реконструкцију северне вертикале и осталих припадајућих пословних простора (паркинг и гараже).

По одлуци оснивача, Управе и Комисије за болничке инфекције ДЗ Ваљево у периоду док траје реконструкција, обављање здравствене делатности на нивоу примарне здравствене заштите обављаће се у простору који није у реконструкцији по условима, распореду и динамици коју реконструкција захтева.

У првој фази реконструкције Службе Дома здравља ће радити у следећим објектима и просторима:

- Служба кућног лечења, Патронаже и рачуноводства на трећем спрату објекта Стоматологије у ул. Карађорђевој бр. 45 - Служба Медицине рада са јужног крила ће користити ординације на северном крилу објекта. Специјалистичке службе ће наведене ординације користити по већ утврђеном распореду. - Узимање материјала за биохемијске и хематолошке анализе ће се вршити: • за децу и труднице у обележеној просторији Дечијег диспанзера (приземље, улаз бочни) • за одрасле у Служби Медицине рада (други спрат, западно крило, бочни улаз из Железничке улице) -Служба Педијатрије ће лекарске прегледе болесне деце вршити у просторијама Предшколског диспанзера на северном крилу објекта (и за школску и за предшколску децу). Улаз за школску децу је главни улаз ДЗ-а. Превентивни и систематски прегледи деце ће се вршити у Школском диспанзеру са северне стране објекта . -Служба Хитне медицинске помоћи ће користити ординацију бр. 1 код главног улаза у ДЗ Ваљево и просторију у интервенцији Опште службе. -Стерилизација материјала ће се обављати у ОБ Ваљево за време трајања реконструкције, а услуге вешераја ће се вршити на Стоматологији.

Бројеви телефона свих служби се не мењају. За другу фазу реконструкције обавештење ће бити благовремено достављено.