Јачање капацитета Гинеколошке службе за поступање са женама са инвалидитетом

Ч ланица “Иницијативе жена са инвалидитетом за унапређење сексуалних и репродуктивних права” и сарадница Организације за подршку женама с инвалидитетом “Из круга Војводина“, Светлана Јанковић Бељански, одржала је едукативну сесију са здравственим радницима одељења Гинекологије Дома здравља у Ваљеву, у циљу повећања капацитета здравствених радника за поступање са женама са инвалидитетом.

Састанак је одржан у оквиру пројекта „Унапређење сексуалног и репродуктивног здравља и права жена са инвалидитетом кроз повећање њиховог капацитета за заговарање и сензибилизацију здравствених радника“. Пројекат реализује Организација за подршку женама с инвалидитетом “Из круга Војводина“ у сарадњи са Популационим фондом Уједињених нација (УНФПА). Пројектне активности ће реализовати чланице Иницијативе из Новог Кнежевца, Ужица, Темерина, Врања, Рашке и Ваљева.

Циљ пројекта је да се повећа национални капацитет за пружање интегрисаних услуга сексуалног и репродуктивног здравља женама са инвалидитетом, да се омогући да жене са инвалидитетом доносе информисане одлуке о свом сексуалном и репродуктивном здрављу, уз поштовање њихових људских права и достојанства.

Светлана Јанковић Бељански је са здравственим радницима Службе за здравствену заштиту жена Дома здравља у Ваљеву говорила о препрекама са којима се суочавају жене са инвалидитетом у остваривању сексуалних и репродуктивних права, неприступачности здрасвтвених установа (архитектонска, комуникацијска, информацијска) и представила је смернице за поступање здравствених радника са женама са различитим врстама инвалидитета. Светлана је истакла да је Дом здравља у Ваљеву након реновирања приступачан женама са инвалидитетом, да је на одељењу Гинекологије обезбеђена одговарајућа опрема која омогућава несметано обављање прегледа.

Докторка Ивана Ракић из Службе за здравствену заштиту жена истакла је да су препознате препреке са којима се суочавају жене са инвалидитетом и да су обезбеђени адекватни услови за обављање прегледа.

- Дом здравља Ваљево има приступну рампу за жене са инвалидитетом, лифт који води до гинеколошког одељења, приступачан тоалет и хидрауличне гинеколошке столове. Жене са инвалидитетом у мањем проценту долазе на гинеколошке прегледе у односу на жене без инвалидитета. До сада смо имали две жене са оштећењем слуха којима смо водили трудноће, комуникација се несметано одвијала писањем на папиру. На прегледе долазе и жене са физичким, менталним и интелектуалним инвалидитетом, најчешће уз пратњу неког од чланова породице.

Организација “Из круга Војводина“ је у сарадњи са УНФПА спровела неколико иницијатива које су биле усмерене на јачање капацитета жена са инвалидитетом за самозаступање и заговарање сексуалних и репродуктивних права у наведених шест локалних заједница, међу којима је и Ваљево. Захваљујући интензивној менторској подршци жене са инвалидитетом су оснажене да мапирају постојеће баријере на плану очувања сексуалног и репродуктивног здравља, да их презентују јавности и кључним актерима локалне заједнице, као и да спроведу конкретне акције заговарања за побољшање ситуације.

Поред успешних акција, непосредан резултат било је и оснивање мреже “Иницијативе жена са инвалидитетом за унапређење сексуалних и репродуктивних права”. Наставком пројектних активности додатно се подржава и оснажује капацитет мреже у општинама у којима је остварен видљив напредак, као и за проширење њеног деловања на друге локалне средине.

Пројектом су предвиђени паралелни едукативни програми, како за жене с различитим врстама инвалидитета, у циљу њиховог оснаживања за самозаступање и освешћивања важности сексуалних и репродуктивних права и здравља, тако и за медицинске стручњаке како би се унапредило њихово поступање са женама са инвалидитетом на гинеколошким одељењима, без дискриминације и комуникационих баријера.

Повратак на Главну страну