Провера одржавања акредитационих стандарда

Д анас је у нашој установи обављена нова редовна провера одржавања акредитационих стандарда. Екстерни тим Агенције за акредитацију здравствених установа Србије чинили су прим. др Гордана Станковић, специјалиста опште медицине Дома здравља Ниш и Тања Велисављевић главна сестра Дома здравља Чачак. Провери је присуствовала Светлана Дрча, виши стручни сарадник за едукацију у области акредитације и унапређење квалитета рада здравствених установа Агенције за акредитацију здравствених установа Србије.

Састанку је присуствовала и управа новоформираног Здравственог центра Ваљево, предвођена в.д. директора др Маријом Мирковић. Са њом су били и најближи сарадници: заменик директора др Владимир Пантелић, управник Опште болнице др Зоран Милосављевић и помоћник директора за обезбеђење квалитета здравствене неге Владан Илић.

На састанку су др Јасмина Јевтић, доскорашњи директор Дома здравља Ваљево и будући помоћник директора ЗЦ за примарну здравствену заштиту, координатор акредитације др Верица Петровић и представници акредитационих тимова представили најзначајније сегменте рада установе, прегледана је документација и организован обилазак најзначајнијих служби. Предочена је документација која потврђује континуитет усаглашености са стандардима акредитације и промене које су учињене у периоду од претходне провере до данас. Значајан део разговора односио се на процедуре, скрининге, превентивне прегледе, људске ресурсе, коришћење савремене опреме и слично.

Агенција за акредитацију је средином јуна 2017. Дому здравља Ваљево уручила сертификат о акредитацији на максималних седам година, након спољашњег оцењивања спроведеног у априлу и завршног извештаја о акредитацији достављеног у мају те године. Акредитација представља званичну потврду квалитета рада здравствене установе на основу утврђених стандарда. Оцењују се велики број критеријума и стандарда у девет области: здравствена заштита жена, здравствена заштита деце, здравствена заштита одраслог становништва, поливалентна патронажа, управљање информацијама, животна средина, стандарди руковођења, стандарди управљања и људски ресурси. Циљеви акредитације су подизање нивоа квалитета и безбедности пружања услуга здравствене заштите и стандардизовање процедура.

Седмогодишња акредитација Дому здравља Ваљево истиче јуна 2024. године. Представници Агенције и управа Здравственог центра данас су разговарали и реакредитацији Дома здравља, имајући у виду да сада делује у саставу Здравственог центра Ваљево.

Повратак на Главну страну