Омогућено слање резултата на КОВИД-19 на имејл пацијента

О д данас је омогућено добијање резултата (тест, крвна слика, рендген) на имејл пацијента. Потребно је посетити сајт Дома здравља www.dzvaljevo.rs, на главној страни изабрати Портал за пацијенте, а затим опцију Слање захтева за издавање резултата. Ту је потребно попунити једноставан формулар, у којем обавезно треба изабрати врсту резултата и уписати датум анализе. За сада, из техничких разлога, за сваку анализу мора се упутити засебан захтев.

Тражени резултат ће на имејл пошиљаоца бити достављен у најкраћем могућем року, с тим што треба имати у виду да је за обраду неких анализа од стране медицинског особља потребно одређено време. На контролу се и даље мора доћи са одштампаним налазом, али верујемо да ће појединим пацијентима ова услуга доста значити и да неће чекати у реду за своје резултате.

После захтева за продужење хроничнe терапије, ово је друга електронска услуга на Порталу за пацијенте сајта Дома здравља. Ове услуге су уведене у време пандемије како пацијенти не би долазили у објекте Дома здравља ако им није неопходно, као и да би се смањило чекање за резултате и гужве у КОВИД амбуланти.

Преузмите УПУТСТВО за слање захтева за издавање резултата

Повратак на Главну страну