Превентивни стоматолошки прегледи трудница

Д ом здравља Ваљево је започео реaлизацију нове превентивне акцију: у оквиру редовних патронажних посета трудницама спроводе се и превентивни стоматолошки прегледи, као и индивидуални здравствено-васпитни рад, на градском и сеоском подручју. Осим тога, стоматолог ће убудуће редовно бити део тима Школе за труднице и родитељство.

Прве посете су реализоване на сеоском брдском подручју (Сушица, Стрмна Гора и Лелић). Патронажна служба најављује посете, али се труднице могу и саме пријавити на телефон Патронаже 064 8321 9992 или у приземљу зграде Стоматолошке службе. Кућним посетама остварује се први контакт са стоматологом и добију савети, а за остале услуге потребно је договорити се са лекаром.

Циљ превентивне акције је здравствено-васпитни рад са садашњим и будућим мамама и давaње савета за благовремено очување здравља уста и зуба, имајући у виду њихово специфично стање и чињеницу да је орално здравље део општег здравља.

Осим тога, Стоматолошка служба позива мајке које имају дете до годину дана да дођу на преглед у зграду Стоматологије. Стоматолошке превентивне и куративне услуге за труднице и породиље (до годину дана детета) представљају законску обавезу за установу, прописану од стране Министарства здравља. Све услуге као што су поправке, скидање каменца, вађење зуба и слично бесплатне су за ову категорију пацијената, осим протетике.

Иначе, у последње две-три године здравствено стање зуба свих пацијената лошије је него у претходном периоду.

Повратак на Главну страну