Превентивни прегледи и разговори о имунизацији против Ковид-19

Д ом здравља Ваљево је партнерска установа у пројекту Светске здравствене организације посвећене сензибилизацији становништва за вакцинацију против Ковид-19. Циљ је већи обухват вакцинацијом, првенствено осетљивих група, попут старијих од 60 година и људи са хроничним болестима.

У оквиру пројекта Дом здравља Ваљево ће наредне недеље организовати две акције. У клубу Удружења пензионера града Ваљева у понедељак 30. јануара до 8 до 10 часова Служба поливалентне патронаже ће организовати мерење притиска и нивоа шећера у крви, уз разговор о ставовима и дилемама наших старијих суграђана о имунизацији против Ковид-19. На ову акцију могу доћи и други заинтерсовани грађани, ван популације пензионера.

Слична акција у амбуланти Пети пук биће организована у четвртак 2. фебруара, такође од 8 до 10 часова. Патронажна служба ће организовати организовати мерење притиска и нивоа шећера у крви, поделу здравствено-васпитног материјала и разговор са пацијентима, у присуству представника Светске здравствене организације у Србији. Након тога ће представници Светске здравствене организације посетити Дом здравља, са посебним акцентом на Превентивни центар у којем се спроводи вакцинација грађанства.

Повратак на Главну страну