Провера одржавања акредитационих стандарда

Ј уче је у нашој установи обављена нова редовна провера одржавања акредитационих стандарда, уз поштовање противепидемијских мера. Одржан је састанак на којем су управа Дома здравља Ваљево и представници акредитационих тимова представили најзначајније актуелни сегменте рада установе, прегледана је документација и организован обилазак дела Дома здравља који није у КОВИД режиму.

Екстерни тим Агенције за акредитацију здравствених установа Србије чинили су Данијела Нешић, помоћник директора за немедицинска питања Дома здравља Ниш и прим. др Гордана Станковић, специјалиста опште медицине из исте здравствене установе. Провери је присуствовала Светлана Дрча, виши стручни сарадник за едукацију у области акредитације и унапређење квалитета рада здравствених установа Агенције за акредитацију здравствених установа Србије.

На састанку су Дом здравља представљали директор др Бојана Јанковић, координатор акредитације др Верица Петровић, главна сестра Гордана Симић и шефови или представници тимова из свих акредитационих области. Предочена је документација која потврђује континуитет усаглашености са стандардима акредитације и промене које су учињене у периоду од претходне провере до данас.

Директор др Бојана Јанковић је кроз видео презентацију представила активности Дома здравља у претходним годинама, а посебно рад Дома здравља у условима пандемије и реконструкције објекта. Указала је на велики посао који је установа изнела у току пандемије коронавируса и на организационе потезе примењене у складу са том ситуацијом. Значајан део разговора односио се на скрининге, поготово гинеколошке, превентивне прегледе, људске ресурсе, опрему, процедуре и слично.

Агенција за акредитацију је средином јуна 2017. Дому здравља Ваљево уручила сертификат о акредитацији на максималних седам година, након спољашњег оцењивања спроведеног у априлу и завршног извештаја о акредитацији достављеног у мају те године. Акредитација представља званичну потврду квалитета рада здравствене установе на основу утврђених стандарда. Оцењују се велики број критеријума и стандарда у девет области: здравствена заштита жена, здравствена заштита деце, здравствена заштита одраслог становништва, поливалентна патронажа, управљање информацијама, животна средина, стандарди руковођења, стандарди управљања и људски ресурси. Циљеви акредитације су подизање нивоа квалитета и безбедности пружања услуга здравствене заштите и стандардизовање процедура.

Повратак на Главну страну