Др Владимир Пантелић именован за в.д. директора Здравственог центра Ваљево

Н а основу члана 43.став 2. Закона о Влади Републике Србије, Влада РС је 26. октобра 2023. године донела решење и одлуку да се разрешава дужности др сци. мед. Марија Мирковић, досадашња в.д. директора Здравственог центара Ваљево, а именује се др Владимир Пантелић за новог в.д. директора Здравственог центра Ваљево. Др Владимир Пантелић, субспецијалиста ендокрине хирургије, био је досадашњи в.д. заменика директора Здравственог центра Ваљево.

Др Владимир Пантелић рођен је 26.10.1980. године у Причевићу код Ваљева, где је завршио Основну школу „Илија Бирчанин“. Даље редовно школовање наставио је у Ваљеву, у Медицинској школи “Др Миша Пантић“ – општи смер. Медицински факултет Универзитета у Крагујевцу уписао је 1999. и дипломирао 2007. године, стекавши звање доктора медицине. Приправнички стаж је обавио у ЗЦ Ваљево, најпре као клинички лекар у Служби за хитну медицинску помоћ, а потом као лекар у Служби опште хирургије. Даље стручно усавршавање наставио је 2012. године, уписавши докторске академске студије из клиничке и експерименталне хирургије, а 2014. године полаже усмени испит. Др Пантелић је 2015. године положио специјалистички испит из Опште хирургије на Медицинском факултету Универзитета у Београду, чиме је стекао звање специјалисте из те области. Министарство здравља Републике Србије, по захтеву Опште болнице Ваљево, септембра 2018. године донело је одлуку којом је др Владимир Пантелић, упућен на ужу субспецијализацију из области ендокрине хирургије, а усмени испит је положио фебруара 2020. године у Центру за ендокрину хирургију КЦС – Медицинског факултета Универзитета у Београду. На основу научног и клиничког доприноса из уже научне области којом се бави, постаје члан Удружења ендокриних хирурга Србије. Члан је и Хиландарског лекарског друштва. Владимир живи и ради у Ваљеву, ожењен је и отац је двоје деце.

Здравствени центар Ваљево је здравствена установа која је под ингеренцијом Владе Републике Србије, која бира органе управљања. У Одлуци о оснивању Здравственог центара Ваљево, наведено је да су органи Здравственог центра директор, Управни и Надзорни одбор, које именује и разрешава Влада Републике Србије, односно Министарство здравља.

Повратак на Главну страну