Дом здравља Ваљево - Важни телефони

ИНФО ПУЛТ ДОМ ЗДРАВЉА ВАЉЕВО – ЦЕНТРАЛА – ИНФОРМАЦИЈЕ

014/3150038
ЗАКАЗИВАЊЕ РЕДОВНЕ ТЕРАПИЈЕ – ПРЕПИСИВАЊЕ РЕЦЕПАТА – ХРОНИЧНЕ ТЕРАПИЈЕ (ОДРАСЛО СТАНОВНИШТВО)

064/8321997 0648321431
ДОМ ЗДРАВЉА ВАЉЕВО- УПРАВА ДОМА ЗДРАВЉА ВАЉЕВО

014/3150065
СТОМАТОЛОГИЈА ВАЉЕВО

014/3150254
ЗДРАВСТВЕНА СТАНИЦА НОВО НАСЕЉЕ - ОДРАСЛО СТАНОВНИШТВО - КОВИД АМБУЛАНТА

014/239798 064/8321140 064/8321967
АМБУЛАНТА ПЕТИ ПУК

014/222129 064/8321965
АМБУЛАНТА ДОМ ПЕНЗИОНЕРА

014/243028 064/8321968
АМБУЛАНТА ДИВЦИ

014/274-333
COVID-19 ТЕСТИРАЊЕ

064/8321940 064/8321430
COVID-19 РТГ

064/8321411
ХИТНА ПОМОЋ

014/194
СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ЖЕНА

014/3150072 064/8321416
СЛУЖБА КУЋНОГ ЛЕЧЕЊА

014/3150077
СЛУЖБА ПОЛИВАЛЕНТНЕ ПАТРОНАЖЕ

014/3150078
ЕЛЕКТРОНСКА ПОШТА ЗА ИНФОРМАЦИЈЕ У ВЕЗИ ЗА ПАНДЕМИЈОМ COVID-19

covid19@dzvaljevo.rs
WЕБ САЈТ

www.dzvaljevo.rsПовратак на Главну страну