Sistematski pregled za kolektiv OŠ „Andra Savčić“

Nastavljajući akciju besplatnih sistematskih pregleda za kolektive škola, Дом здравља Ваљево je organizovao pregled za deo zaposlenih gradske Osnovne škole „Andra Savčić“. Ove i prošle subote ukupno je pregledano 34 prosvetna radnika, u većini su bile žene. Kontrola zdravlja je obuhvatila: merenje šećera, holesterola, triglicerida, telesne mase i visine, izračunavanje bodimas indeksa, opšti pregled lekara koji uključuje i kontrolu pritiska, zatim ultrazvuk stomaka, a za nežniji pol i ginekološke preglede u Dispanzeru za žene i predavanje „Samopregled dojke“ u Patronažnoj službi. Akciju i preglede su sproveli Polivalentna patronažna služba, Служба за здравствену заштиту одраслог становништва i Служба здравствене заштите жена.

U Polivalentnoj patronažnoj službi izmeren im je nivo šećera u krvi, holesterol, trigliceridi, telesna masa, visina i određen bodimas indeks. Ti pokazatelji su uneti u Preventivni karton, zajedno sa podacima o porodičnoj anamnezi i rizičnim oblicima ponašanja koje su sami popunili. Zatim je obavljen opšti pregled u Službi za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva, kontrolom pritiska i pluća i savetima. Ženski deo kolektiva iskoristio je i mogućnost pregleda u Službi za zdravstvenu zaštitu žena, kao i vrlo korisna uputstva patronažnih sestara za samopregled dojke, imajući u vidu sve veću zastupljenost karcinoma dojke.

Opšte zdravstveno stanje zaposlenih je dobro, s tim što je u više slučajeva zabeležen povišen nivo holesterola i triglicerida, što je svakako posledica savremenog načina života. Svima sa graničnim ili povišenim parametrima savetovano je da obave i detaljnije laboratorijske analize kako bi dobili kompletnu biohemijsku sliku. Do sada su kroz ovu značajnu preventivnu akciju prošli kolektivi škola „Sestre Ilić“, „Nada Purić“, „Sveti Sava“ iz Popučaka i „Stevan Filipović“ iz Divaca.