Семинар за подршку породицама деце са сметњама у развоју

ПУ оквиру пројекта „Невидљива деца“ у Едукативном центру Дома здравља Ваљево одржан је дводневни семинар под називом „На породицу усмерена подршка – сарадња са породицама деце са сметњама у развоју“. Семинар је био намењен социјалним радницима, пре свега из Центра за социјални рад Ваљево, али и за представнике удружења „Наши снови“ и „Каритаса“. Предавачи су били саветници за професионалну обуку Републичког завода за социјалну заштиту Нада Шарац и Светлана Живанић. Програм је обрадио четири теме: породица деце са инвалидитетом, партнерство са породицом, процена потреба породице и модалитети рада са породицом. Циљ обуке је унапређење компетенција пружаоца услуга за примену концепта на породицу усмерене подршке (Family centred practice), кроз промовисање партнерског односа и оснаживање унутрашњих снага породице деце са инвалидитетом. Састојао се добрим делом из рада у групама, уз врло активно учешће полазника. Семинар је акредитован.

„Основни циљ програма је да стручним радницима и људима који раде на пружању услуга деци са сметњама у развоју и њиховим породицама пренесе савремени концепт који се зове „На породицу усмерена подршка“ чија је суштина да се породице деце са сметњама у развоју ставе у центар пажње. Без оснаживања породице не може се очекивати добробит за дете, без обзира на друге видове подршке“, рекла је Светлана Живанић. Нада Шарац је истакла да су изузетно значајно искуство у развоју сличних услуга имали у оквиру ИПА програма 2008, када су се бавили успостављањем дневних боравака за децу са инвалидитетом, док је овај програм обуке усмерен на унапређење знања и вештина за рад са породицом деце са сметњама у развоју.

Пројекат „Невидљива деца” - Успостављање нове социјалне услуге за децу у руралним подручјима је одобрен за финансирање од стране Европске уније у оквиру грант шеме „Развој ефикасних услуга у заједници у области образовања и социјалне заштите на локалном нивоу“. Циљеви пројекта су: подршка деци са сметњама у развоју у руралним подручјима града Ваљева, како би остварили свој пун потенцијал кроз социјално укључивање; изградња капацитета града Ваљева и градских социјалних и здравствених институција, у циљу имплементације нових социјалних услуга усмерених на децу са сметњама у развоју у руралним подручјима. Пројекат спроводе Центар за социјални рад „Колубара“ Ваљево, Дом здравља Ваљево и Град Ваљево.