Упитник о задовољству пацијената

У понедељак 26. новембра пацијенти ће моћи у Дому здравља да попуне упитник о задовољству корисника радом Службе опште медицине, Педијатрије и Гинекологије, уз напомену да у Служби за здравствену заштиту деце и омладине (Педијатрија) одговоре попуњава особа која је довела дете на преглед, односно родитељ или старатељ или пратилац). Неколико питања се односи на избор лекара (изабрани лекар), затим на чекање на преглед, да ли пацијент добија савете од лекара о чувању здравља и које су то теме, о односу лекара и медицинских сестара према пацијентима итд.